återigen följa planen…. sakta men säkert…. nå mycke mer händer det inte här just nu….