Skalvet var visst 4,0. Jag gick in på sidan för snabbt.

Det låg på 3 på JMA-skalan: