Ikväll var Mikael och jag på en föreläsning med Diana Lorenz om stress och psykisk ohälsa bland barn med autismspektrumdiagnoser. Den var intressant, synd bara att hon hade brytning i sitt tal, jag hade svårt att förstå emellanåt.