Ida har gjort en totalomvandling av hennes rum. Alla M&M affischer är nedplockade, en byrå är tömd, rummet är rått-säkrat mm. En stor förändring i veckan. Nu väntar Ida ivrigt på den nya större buren som kommer till veckan.