Kräver quicktime, ladda ner det här

Ida cyklar

Sång på Oscars skolavslutning sommaren 2011

Från klassrummet på Oscars skolavslutning sommaren 2011

Ida tar hål i öronen – kort version

Ida dansar Robotdans

Ida tar hål i öronen andra gången

Victor löser lilla rubik