Victor har skickat tre bilder från Japan.

2

3

1