ligger på sjukhus med victor som har fått blindtarmsinflammation 🙁