Vi har nu tecknat avtal med en firma som ska renovera fasaden i höst.