Tydligen är Ida tillsammans med Robin igen, fjärde gången gillt?