Vi följer inte direkt våran gamla plan men vi följer vårat mål, dvs träna på gymmet minst tisdag och torsdag. Idag har vi avklarat tisdagens pass.