Vi är i församlingshemmet och förbereder inför minnesstunden.