Idag gick Oscar och Victor höghöjdsbanan i Älta, samma som Mikael och jag gick för några år sedan. Grabbarna var dock betydligt lugnare än vad vi var, de gick till och med den tunga extrabanan. Kul att se hur duktiga de var!