Verkar som Ida tycker livet är toppen i Kramfors 😞 o jag tar hand om råttor… o snart är det jul🎄