Idag är Ida på besök nummer ett av två hos en logoped, för att få hjälp med läsning och skrivning.