I måndags hade vi vårt tredje SIP-möte där Socialtjänsten, skolan, BUP, familjebehandlarna, Ida och vi föräldrar var med. Det är ett samordningsmöte där vi försöker hitta bästa vägen framåt för Ida. Vi fattade lite beslut och nu får vi se hur det går framåt.

På kvällen satt Victor och jag och spelade hans nya spel igen.