Jag brukar tracka Mikael för att han sällan stänger skåpluckorna efter sig… vilket han förnekar… hm…