Mikael hann inte så långt som han hade tänkt och som han ville idag… men det går framåt!