Eh… uppgiften med att stapla ved klarar de inte med samma bravur!!!